Schadevrije jaren in Roy-data

Roydata is het centrale register waar de schadevrije jaren geregistreerd en geraadpleegd worden door verzekeraars. Bij beëindiging van uw autoverzekering worden de schadevrije jaren doorgegeven aan Roy-data. Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering worden uw schadevrije jaren opgevraagd bij Roydata.

Opbouwen schadevrije jaren in Roy-data

Voor ieder jaar dat u als regelmatig bestuurder schadevrij rijdt bouwt u schadevrije jaren op. Als uw autoverzekering wordt beëindigd dan zal de verzekeraar uw opgebouwde schadevrije jaren in Roydata registreren.

Controle schadevrije jaren voor uw autoverzekering in Roy-data

Bij het aanvragen van een nieuwe autoverzekering zal de nieuwe verzekeraar de door u opgegeven schadevrije jaren controleren in het register van Roydata. De verzekeraar houdt deze schadevrije jaren aan, tenzij u schriftelijk uw schadevrije jaren kunt aantonen. Bijvoorbeeld door middel van een leaseverklaring.

Niet eens met de schadevrije jaren in Roydata?

Als u het niet eens bent met het aantal schadevrije jaren dat in Roydata geregistreerd is, dan dient u dit de verzekeraar van uw vorige autoverzekering dit aan te passen. Alleen de verzekeraar van uw vorige autoverzekering kan dit aantal schadevrijejaren voor u aanpassen in Roy-data.

Meer informatie