Schade inzittendenverzekering (SVI)

Als aanvullende dekking op je autoverzekering voor schade van passagiers door een ongeval

De schade inzittendenverzekering is een aanvullende dekking op je autoverzekering voor het verzekeren van de schade van de inzittenden in geval van een ongeval. Je kunt hierbij denken aan letselschade, inkomensschade, smartengeld, schade aan kleding of bagage en overlijdensschade. De dekking voor schade inzittenden wordt ook wel afgekort met SVI. Zeker voor zakelijke auto's waar personeel in (mee) rijdt is deze dekking aan te raden.

Een uitgebreide dekking voor schade van inzittenden

De schade kan een vergoeding van beschadigde persoonlijke bezittingen, vergoeding van medische kosten, een arbeidsongeschiktheidsuitkering en/of een bedrag voor overlijden zijn. Voor de uitkering door een schade inzittenden verzekering is het overigens niet van belang hoe of door wie het ongeval heeft plaats gevonden. De verzekering biedt meestal alleen dekking voor de passagiers die op wettelijk toegestane zitplaatsen zitten. Voor ruim drie Euro extra premie adviseren wij deze zeer scherp geprijsde schade inzittenden verzekering bij de autoverzekering af te sluiten.

Welke schades vallen (meestal) onder de dekking van de schade inzittendenverzekering

De schades die meestal onder de dekking van de schadeinzittenden verzekering vallen zijn :

 • Schade aan spullen in de auto
 • Letselschade
 • Medische kosten
 • Smartengeld
 • Verlies van inkomen voor levensonderhoud
 • Woningaanpassing bij invaliditeit
 • Tijdelijk hulp in de huishouding
 • Misgelopen inkomsten
 • Uitvaartkosten

Schades die niet verzekerd zijn op een schade inzittendenverzekering

Een aantal situaties en schades zijn niet gedekt op de schade inzittendenverzekering:

 • Schade aan de auto zelf;
 • Als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft;
 • Als de bestuurder onder invloed is van (te veel) alcohol of drugs;
 • Als wordt deelgenomen aan een wedstrijd of andere snelheidsrit;
 • Als een particuliere auto wordt gebruikt als taxi

Verzekerd bedrag schade inzittendenverzekering

Het verzekerd bedrag van een schade inzittendenverzekering is een maximum bedrag dat gebeurtenis aan schade wordt uitbetaald. Oftewel het maximale bedrag dat in totaal per ongeval wordt uitbetaald aan alle inzittenden of passagiers. Het maakt dus in principe niet uit hoeveel passagiers er in de auto kunnen zitten. Het maximale bedrag dat aan schade uitbetaald wordt dient dus over alle inzittenden verdeeld te worden. De meest voorkomende verzekerd bedragen zijn tussen de € 500.000,- en de € 2.500,-. Het meest voorkomende verzekerde bedrag is € 1.000.000,-.

Schade inzittendenverzekering of ongevallen inzittenden verzekering?

De schade inzittendenverzekering is een uitgebreidere verzekering dan de ongevallen inzittendenverzekering, omdat je meer soorten schade uitgekeerd krijgt. Deze vergoed namelijk de werkelijke schade van medische kosten, materiële schade, blijvende invaliditeit en de werkelijke kosten in geval van overlijden. Een ongevallen inzittendenverzekering kan overigens ook aanvullend naast een schade inzittendenverzekering afgesloten worden, maar dit is dan enigszins dubbel en is dus niet echt nodig.

Bij lichamelijk letsel of overlijden door een ongeval kunnen er voor de verschillende kosten verschillende verzekeringen van toepassing zijn :

SchadeVerzekerd op
Medische kostenschade inzittendenverzekeringzorgverzekering
Materiële schadeschade inzittendenverzekering
Blijvende invalliditeitschade inzittendenverzekering (werkelijke schade); ongevallen inzittendenverzekering (vast bedrag)
Overlijdenschade inzittendenverzekering (werkelijke schade); ongevallen inzittendenverzekering (vast bedrag); uitvaartverzekering; overlijdensrisicoverzekering
Werkelijke schadeschade inzittendenverzekering
Smartengeldschade inzittendenverzekering

 

Verschillen tussen de ongevallen inzittenden en schade inzittenden

Ongevallen inzittendenverzekeringSchade inzittendenverzekering
Betaald een vast bedrag uitBetaald het bedrag van de daadwerkelijk geleden schade uit
Keert alleen bij blijvende invalliditeit of overlijden uitkeet alle geleden letselschade en/of materiële schade uit
Het verzekerd bedrag is per inzittendeHet verzekerd bedrag is per gebeurtenis voor alle inzittenden bij elkaar
Premie is vanaf ongeveer € 1,50 per maandPremie is ongeveer vanaf € 4,- per maand

Schade inzittendenverzekering voor werkgevers

Als je personeel in de auto rijdt of meerijdt, dan is de schade inzittendenverzekering als aanvullende dekking op de autoverzekering sterk aan te bevelen. Als werkgever ben je namelijk aansprakelijk voor de eventuele schade van je werknemer tijdens werkuren. De ongevallen inzittendenverzekering vergoedt geen schade maar een vast bedrag. Dat is vaak niet voldoende. Als je personeel in de auto rijdt, dan kun je bij de autoverzekering dus beter een schade inzittendenverzekering afsluiten of nog beter, een volledige werknemersschadeverzekering met dekking voor motorrijtuigen.

Veel gestelde vragen (FAQ) over de schade inzittendenverzekering

De aanvullende premie is ongeveer € 3,- tot € 6,- per maand inclusief assurantiebelasting. Dit is voornamelijk afhankelijk van het verzekerde bedrag dat maximaal uitgekeerd wordt. De verzekerar van de autoverzekering bepaald hoe hoog de premie is.

De schade inzittendendekking vergoedt de schade van alle inzittenden. Dit is dus zowel voor de bestuurder als ook de andere passagiers. Meestal wordt het aantal inzittenden dat verzekerd is bepaald door het aantal passagiers dat officieel in de auto vervoerd mogen worden, oftewel het aantal zitplaatsen. Ook kan het aantal zitplaatsen met een veiligheidsgordel van belang zijn.

Ja, de schade inzittendenverzekering keert de geleden schade uit, ongeacht door wie de schade is veroorzaakt. Je krijgt uiteraard nooit meer dan de werkelijke schade uitbetaald. Het verhalen van een schade op een aansprakelijke tegenpartij kan echter soms jaren duren. De schade inzittendenverzekering keert veel sneller schade uit.

Het is niet nodig, wel verstandig. Het is verstandig en netjes dat de schade van je passagiers vergoed worden als jij als bestuurder een ongeval veroorzaakt. Bovendien wordt je eigen schade ook betaald. De SVI is geen verplichte verzekering. De schade kan flink oplopen, zeker als je bijvoorbeeld denkt aan langdurig inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.

Ja, in enkele gevallen ben je meestal ook verzekerd als je niet in de auto zit. Dit geldt alleen als de bestuurder en eventuele passagiers onderweg zijn en bijvoorbeeld een noodreparatie aan het uitvoeren zijn, bijvoorbeeld aan het tanken zijn en ook bij het in- en uitstappen van de auto. In de polisvoorwaarden van de autoverzekering staat vermeld in welke situaties je ook buiten de auto verzekerd bent. Sommige verzekeraars hebben een uitgebreidere schade inzittendenverzekering en bieden ook dekking als je als voetganger, fietser of reiziger met het openbaar vervoer gewond raakt in het verkeer.

Nee, meestal niet. In sommige auto's, met name stationwagons, is het mogelijk om de kofferbak te zitten. De meeste schade inzittendenverzekeringen hebben als voorwaarde dat de passagiers op een wettelijk toegestane zitplaats zitten. Daar hoort de kofferbak over het algmeen niet toe.

Nee, als je tegen betaling personen vervoert, dan is dit meestal uitgesloten op de schadeinzittendenverzekering. Je kunt dit in de polisvoorwaarden nakijken.

Ja, de inzittenden is dan bij de meeste autoverzekeringen wel verzekerd. De verzeker past dan meestal echter een korting op de uitkering toe. Meestal is dit 25% tot 50% van de schade. Ook hiervoor is het dus verstandig om een gordel te dragen.

De WA-dekking op je eigen autoverzekering is alleen voor schade aan iemand anders. Als de schade van de inzittenden de schuld is van de bestuurder, dan kunnen de inzittenden ook een vergoeding van de WA-verzekering ontvangen. De bestuurder kan gaan vergoeding van de WA-verzekering ontvangen, met de schade inzittenden dekking wel. De WA-dekking van een aansprakelijke tegenpartij kan ook de schade van de inzittenden vergoeden. Dit is vaak een beperktere uitkering en dit kan heel lang duren.