Spring naar hoofd-inhoud

Eigen risico bij autoverzekeringen

Het eigen risico is dat deel van de schade dat de verzekeraar niet betaald en dat je dus zelf moet betalen. Hoe hoger het eigen risico, hoe hoger de premiekorting. De besparing is echter maar beperkt. Controleer dus altijd even het eigen risico op je autoverzekering. Bij de keuze voor een autoverzekering is de hoogte van het eigen risico dus ook een belangrijk onderdeel in uw vergelijking.

Vind heel simpel geselecteerde schadeherstellers

Als klant van AutoVerzekeringen.nl kun je heel simpel de geselecteerde herstellers voor jouw autoverzekering vinden. Vul je kenteken in op www.mijnschadehersteller.nl en je krijgt een lijst van herstellers bij jou in de buurt. Kies altijd een geselecteerde hersteller voor een lager eigen risico.

Standaard eigen risico autoverzekering

Sommige verzekeraars hanteren geen eigen risico, maar nagenoeg alle autoverzekeringen kennen wel een standaard eigen risico. Meestal is het eigen risico tussen de € 130,- en € 150,-. Meestal staat dit op uw polisblad vermeld, anders staat het eigen risico voor uw autoverzekering in de polisvoorwaarden. Hoe hoger het eigen risico hoe lager de premie voor de autoverzekering meestal is. Dit eigen risico geldt overigens alleen voor schade aan je eigen auto en niet voor aansprakelijkheidsschade voor derden.

Eigen risico voor jonge bestuurders

Veel verzekeraars hanteren voor de autoverzekering een hoger eigen risico voor jonge bestuurders. Meestal wordt hierbij de leeftijd van 24 jaar als grens gebruikt. Als je een schade met je auto hebt en de bestuurder, op het moment van de schade, is 24 jaar of jonger, dan kennen veel verzekeraars voor de autoverzekering een hoger eigen risico van bijvoorbeeld € 400,- in plaats van het standaard eigen risico.

Verschillende eigen risico's voor verschillende herstelbedrijven

In geval van een autoschade hanteert de verzekeraar in principe het standaard eigen risico. Hier zijn echter een aantal uitzonderingen op. Als je de autoschade laat herstellen bij een door de verzekeraar geselecteerde hersteller dan ontvang je vaak een korting op je eigen risico. Het eigen risico wordt dan dus verlaagd. De geselecteerde herstellers staan meestal op je groene kaart en in de polisvoorwaarden vermeld. Voor uw autoverzekering via AutoVerzekeringen kun je deze heel simpel terugvinden op www.mijnschadehersteller.nl.

Bijvoorbeeld : Je hebt een autoschade en het eigen risico voor de cascodekking op je autoverzekering is € 150,-. Als je de schade laat repareren keert de verzekeraar dus € 150,- eigen risico niet uit. Als je de auto laat repareren door een garage of een hersteller die bijvoorbeeld is aangesloten bij Schadegarant of Topherstel, dan wordt het eigen risico verlaagd met bijvoorbeel € 75,-. Hierdoor wordt er door de verzekeraar dus € 75,- meer aan je uitgekeerd. Wat je eigen risico is en welke herstellers door de verzekeraar geselecteerd zijn zie je op de groene kaart en in de polisvoorwaarden.

Soms alleen vergoeding bij toegestane herstellers

Enkele verzekeraars vergoeden de schade alleen als je de schade bij een door de verzekeraar aangewezen of geselecteerde hersteller laat herstellen. Dit is geen vorm van eigen risico, maar een beperking in de keuze voor een herstelbedrijf. Je kunt dit terug vinden in uw polisvoorwaarden en uiteraard wel belangrijk bij de keuze voor een autoverzekering.

Eigen risico bij ruitherstel en ruitvervanging

Voor het laten herstellen van een ruitschade hanteert de verzekeraar meestal geen of een lager eigen risico als je de ruitschade laat herstellen bij een geselecteerde hersteller. Laat je de ruitschade herstellen door een andere hersteller, dan rekent de verzekeraar meestal wel een eigen risico. In geval van het vervangen van een ruit rekent de verzekeraar meestal een eigen risico. Als je de ruit laat vervangen door een geselecteerde hersteller, dan wordt het eigen risico meestal verlaagd. Je betaald dan meestal wel een eigen risico, maar een lager eigen risico. De erkende herstellers staan meestal op je groene kaart vermeld.

Hier een aantal feiten, statistieken en trends met betrekking tot het eigen risico bij autoverzekeringen:

  1. Het eigen risico bij autoverzekeringen neemt toe. In Nederland is het gemiddelde eigen risico gestegen van €133 in 2016 naar €145 in 2020. Bron: Independer.nl
  2. Het verhogen van het eigen risico kan leiden tot een lagere premie. Verzekerden die bereid zijn om een hoger eigen risico te accepteren, kunnen tot wel 10% korting krijgen op hun premie. Bron: Consumentenbond.nl
  3. Een hoger eigen risico kan leiden tot een lagere schadelast voor verzekeraars. Dit kan ervoor zorgen dat verzekeraars bereid zijn om hogere kortingen te geven aan verzekerden die een hoger eigen risico accepteren. Bron: Moneywise.nl
  4. Het eigen risico kan verschillen per verzekeraar en per type verzekering. Zo heeft een WA-verzekering doorgaans geen eigen risico, terwijl een allrisk-verzekering een hoger eigen risico kan hebben. Bron: Independer.nl
  5. Het eigen risico kan in sommige gevallen worden afgekocht. Dit betekent dat de verzekerde een hogere premie betaalt in ruil voor een lager of geen eigen risico. Bron: ANWB.nl