Spring naar hoofd-inhoud

Vrijwaringsbewijs

Bij verkoop van de auto, diefstal van je auto, auto naar de sloperij of in geval van totaal verlies van de auto

Een vrijwaringsbewijs is een document dat als bewijs dient om aan te tonen dat het kenteken van een verkocht voertuig niet meer op naam staat van de verkoper. De verkoper van een auto ontvangt dit bewijs bij verkoop van een zijn auto. Zolang de tenaamstelling van het kenteken niet is overgeschreven op de nieuwe eigenaar, blijft de verkoper van het voertuig aansprakelijk voor de motorrijtuigenbelasting, verzekering, APK en eventuele bekeuringen. (bron: Wikipedia.org). Met het vrijwaringsbewijs kun je de autoverzekering tussentijds beëindigen.

Vrijwaringsbewijs bij verkoop van je auto

Als je de auto verkoopt, moet je er voor zorgen dat de koper het voertuig op zijn naam overschrijft. Gebeurt dat niet, dan blijf je aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen (motorrijtuigenbelasting, verzekering en APK) en eventuele bekeuringen.

Je moet ervoor zorgen dat je bij verkoop een officieel vrijwaringsbewijs krijgt. Het vrijwaringsbewijs is het enige geaccepteerde bewijs dat je niet meer verantwoordelijk bent voor uw verplichtingen als kentekenhouder. De belastingdienst verrekent de motorrijtuigenbelasting automatisch.

Het is verstandig om het voertuig en het voertuigbewijs pas aan de nieuwe eigenaar mee te geven nadat je een geldig vrijwaringsbewijs heeft ontvangen.

Verkoop aan particulier of bedrijf

Verkoopt je de auto aan een particulier of rechtspersoon, dan moet de overschrijving plaatsvinden op het postkantoor/TNT-postkantoor. De koper moet de overschrijving zelf regelen en ontvangt na overschrijving van de medewerker een vrijwaringsbewijs dat hij aan u moet overhandigen. Een eventuele actuele schorsing zal door de overschrijving automatisch worden beëindigd.

Benodigde documenten voor overschrijving

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Het Tenaamstellingsbewijs
  • Het Overschrijvingsbewijs

Voor informatie over een geldig legitimatiebewijs bij overschrijving op naam van een rechtspersoon, zie link onderaan deze pagina.

Verkoop aan handelaar (autobedrijf)

Verkoopt je de auto aan een door de RDW erkend autobedrijf dat bevoegd is om vrijwaringsbewijzen uit te schrijven, dan ontvang je van dat bedrijf het vrijwaringsbewijs. Een erkend bedrijf herkent je aan het RDW-erkenningsschild.

Voor de overschrijving heeft de medewerker je volledige kentekenbewijs nodig: Voertuigbewijs, Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs. Tevens moet je een geldig legitimatiebewijs overleggen.

Bron: RDW