Spring naar hoofd-inhoud

Premiebetaling voor je autoverzekering

Voorkom een onverzekerde auto en een boete omdat je auto niet verzekerd is

Voorkom problemen met je autoverzekering door de premie tijdig te betalen. Hieronder geven leggen wij uit waarom het belangrijk is om de premie voor je autoverzekering op tijd betaalt en geen achterstand in de betaling van je premie te krijgen.

 

Procedure premiebetaling autoverzekeringen

De premie van de autoverzekering dient binnen 30 dagen na de vervaldatum te zijn betaald aan de verzekeraar. Na ongeveer 14 dagen ontvangt u een herinnering dat de premie nog niet betaald is. Als de premie na 30 dagen nog altijd niet betaald is vervalt de dekking op uw autoverzekering met terugwerkende kracht per vervaldatum. Dat is de datum waarop de premie betaald had moeten zijn. De auto is dan dus niet meer verzekerd, de autoverzekering wordt afgemeld bij het RDW en de verzekeraar zal € 5,- extra incassokosten gaan rekenen. Na ongeveer 75 dagen wordt de incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Ook deze kosten worden bij u in rekening gebracht. Als de premie na ongeveer 110 dagen nog niet betaald is zal de autoverzekering door verzekeraar met terugwerkende kracht beëindigd worden. De premies voor de autoverzekering blijf je overigens nog steeds verschuldigd.

 

Gevolgen van het niet betalen van de premie van je autoverzekering

Wat zijn de gevolgen als je de premie voor je autoverzekering niet (op tijd) betaald?

 

1. Boete als je auto niet verzekerd is

Als de premie van de autoverzekering niet betaald is dan zal de verzekeraar de autoverzekering wegens wanbetaling afmelden bij het RDW. Dit betekend dat de Politie bij een controle ook kan zien dat je niet verzekerd bent. De boete voor een auto zonder autoverzekering bedraagt ongeer € 600,- (2020).

 

2. Registratie van de wanbetaling in het register van Stichting CIS

Als je de premie van de autoverzekering niet betaald en de verzekeraar uw autoverzekering beëindigd word je meestal ook geregistreerd in het centrale register van Stichting CIS. Als u eenmaal in dit register geregistreerd staat zal het zeer moeilijk worden om nog een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

 

3. Aansprakelijkheid voor schades

Als de dekking op je autoverzekering geschorst is of als de autoverzekering is beëindigd dan moet je schades zelf betalen. Als je een schade veroorzaakt aan iemand anders dan zal deze schade betaald moeten worden. De autoverzekering keert in dat geval niets uit en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren keert ook geen schade uit. De schade aan de tegenpartij zal je dus zelf moeten betalen.

 

4. Extra incassokosten bij te late betaling premie autoverzekering

Als de premie voor de autoverzekering na 30 dagen nog niet betaald is zal de verzekeraar incassokosten in rekening gaan brengen. De verzekeraars waar wij mee samenwerken is dit maar € 5,-. Na 75 dagen wordt de incasso uit handen gegeven en worden ook deze kosten in rekening gebracht. Toch zonde van het geld.

 

Aanvragen van een nieuwe (auto)verzekering

Als de autoverzekering door de verzekeraar opgezegd is zul je ergens anders een nieuwe autoverzekering moeten gaan aanvragen. Als je echter geregistreerd staat en je auto is al een tijdje onverzekerd geweest zal het heel moeilijk worden om je auto nog te verzekeren. De meeste verzekeraars zullen de aanvraag voor de nieuwe autoverzekering niet accepteren. Je kunt dan vaak alleen nog een verzekering tegen een hele hoge premie via De Vereende afsluiten.

 

Betaal de premie van de autoverzekering op tijd

Deze problemen wil je natuurlijk niet. Het is dus heel belangrijk om de premie op tijd te betalen. Ook als je het niet eens bent met de premie of als je de autoverzekering wilt beëindigen. Stuur een e-mail of beëindig de autoverzekering, maar betaal altijd wel de premie van de autoverzekering. Als je teveel premie hebt betaald ontvang je dit automatisch weer terug. Voorkom problemen!