Spring naar hoofd-inhoud

Aanrijdingsformulier voor het melden van schade op je autoverzekering

Informatie en tips bij het invullen van het aanrijdingsformulier voor je autoverzekering

Als u het aanrijdingsformulier invult moet je op een aantal dingen letten om later problemen te voorkomen :

 • Vul het aanrijdingsformulier thuis alvast zo ver mogelijk in, zodat u niet na een ongeval het hele formulier nog in hoeft te vullen.
 • Schakel bij letsel of twijfel of een gevaarlijke situatie altijd eerst de Politie in
 • Laat in ieder geval in geval van letsel de Politie een proces verbaal opmaken of laat anders de Politie helpen bij het invullen van het aanrijdingsformulier
 • Vul de voorzijde van het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk samen met de tegenpartij in
 • Bij twijfel over letselschade kruis je op het formulier het hokje dat er sprake is van (mogelijk) letsel aan
 • Kruis ook zorgvuldig de vakjes in het midden van het formulier aan.
 • Laat ook de tegenpartij het formulier ondertekenen.
 • Doe geen uitspraken over de schuldvraag. Dit zoekt de verzekeraar voor u uit.
 • Vul zelf de achterzijde van het aanrijdigingsformulier zo compleet mogelijk in

Help! Wat te doen bij autoschade?

Hier kun je een aanrijdingsforumulier downloaden. Lees verder voor hulp bij het invullen van het aanrijdingsforumulier. Bij schade aan je voertuig moet je altijd een schadeformulier invullen. Voor autoverzekeringen heet dit een aanrijdingsformulier. Het ingevulde aanrijdingsformulier is belangrijk bewijsmateriaal. Daarom kun je op deze pagina belangijke informatie en tips lezen om het aanrijdingsform altijd goed in te vullen.

Van A tot Z een aanrijdingsformulier invullen

Vul het aanrijdingsformulier heel erg zorgvuldig in, omdat dit bewijsmateriaal is. Als je het aanrijdingsformulier invult moet je op een aantal dingen letten om later problemen te voorkomen :

 1. Schakel eerst de politie in als er sprake is van (mogelijk) letsel, gevaarlijke situaties en/of een vermogen van een tegenpartij onder invloed.
 2. Indien de politie is gebeld, laat de politie dan een proces verbaal opmaken of laat de politie helpen bij het invullen van het aanrijdingsformulier.
 3. Vul de voorzijde van het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk samen met de tegenpartij in.
 4. Bij twijfel over letselschade kruis je op het formulier het hokje dat er sprake is van (mogelijk) letsel aan.
 5. Vul de gegevens van zo veel mogelijk getuigen in.
 6. Kruis ook zorgvuldig de vakjes in het midden van het formulier aan.
 7. Laat ook de tegenpartij het formulier ondertekenen.
 8. Doe geen uitspraken over de schuldvraag. Dit zoekt de verzekeraar voor je uit.
 9. Vul zelf de achterzijde van het aanrijdigingsformulier zo compleet mogelijk uit.

 

Aanrijdingsformulier vooraf invullen

Heb je geen aanrijdingsformulier meer, dan kun je deze hier downloaden. Vul het aanrijdingsformulier thuis alvast zo ver mogelijk in, zodat je niet na een ongeval het hele formulier nog in hoeft te vullen. Onder "voertuig A" kun je de volgende informatie alvast invullen:

 • 6. Verzekeringnemer/verzekerde (vul je eigen gegevens in)
 • 7. Voertuig (vul de informatie van je auto in)
 • 8. Verzekeringsmaatschappij (vul de gegevens in vanaf uw polis of groene kaart, onder intermediair kun je autoverzekeringen.nl invullen)

 

Vul het aanrijdingsformulier altijd volledig en eerlijk in

Het schadeformulier of aanrijdingsformulier is een juridisch document. Het is van heel groot belang dat alle informatie op het aanrijdingsformulier goed en volledig ingevuld wordt. De datum en tijd bepalen bijvoorbeeld of je op dat tijdstip wel een geldige autoverzekering had. Wie de (jonge) bestuurder was bepaald bijvoorbeeld hoe hoog het eigen risico voor je autoverzekering is. De kruisje en de situatieschets in het middelste deel van het aanrijdingsformulier bepalen of je aansprakelijk bent voor de schade of juist de tegenpartij. Het goed invullen van het aanrijdingsformulier is dus van groot belang.

 

Extra uitleg bij de eerste 15 vragen van het aanrijdingsformulier (de voorzijde)

Vul de datum in. De datum is onder andere van belang om te bepalen of je op dat moment dekking had op een geldige autoverzekering. En zo ja, op welke autoverzekering. De datum kan ook van belang zijn wanneer een eventuele aansprakelijkheid verjaart. Vul ook de tijd zo nauwkeurig mogelijk in. Is de tijdstip niet bekend vul dan bijvoorbeeld de laatste tijdstip in dat je auto nog onbeschadigd was.

Bij de locatie moet je zo nauwkeurig mogelijk invullen waar het ongeval gebeurde of de schade is ontstaan. Vul eventueel het land in, de naam van de gemeente, de straat of nummer van de snelweg, vermeld ook het huisnummer van de woning die in de buurt ligt of het nummer op het hectometerpaaltje (groene bordje langs de weg) dat dichtbij is. De locatie kan van groot belang zijn als er later discussie ontstaat over de plek waar de schade is ontstaan.

Bij deze vraag kun je aangeven of iemand (licht) gewond is geraakt. Kruis het vakje aan dat van toepassing is. Kruis hier ook altijd 'ja' aan als het nog niet duidelijk is of één van de inzittenden of betrokkenen (licht) gewond is geraakt. Ook als iemand zich niet helemaal lekker voelt, het alleen een schrammetje is of als de aanrijding een harde klap was moet je altijd 'ja' aankruisen. Als het achteraf mee blijkt te vallen is dat makkelijker dan dat je aangeeft dat er geen letsel en dit toch het geval blijkt te zijn.

Bij deze vraag gaat het om materiële schade aan andere voertuigen of objecten dat de eigen bestelauto en de auto van de eventuele tegenpartij. Zet een kruisje in het hokje dat van toepassing is. Als er bijvoorbeeld meer dan 2 auto's bij de aanrijding betrokken zijn, dan kun je hier 'ja' aankruisen. De gegevens van de andere auto's kun je bij vraag 14 invullen. Kruis onder andere objecten 'ja' aan als je bij het ongeval bijvoorbeeld iets geraakt hebt, zoals de vangrail, een lantaarnpaal, een verkeerslicht, een hek, de weg, een tuin, een boom etc. 

Als er andere mensen in de buurt van de aanrijding of het ongeval zijn vraag dan zo snel mogelijk of zij het ongeval hebben zien gebeuren. Zo ja, noteer dan hun gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op het aanrijdingsformulier. Probeer deze informatie van getuigen zo snel mogelijk te verzamelen en in te vullen.

Een getuigenverklaring kan je helpen om een eventuele aansprakelijkheid af te wijzen, te erkennen of kan je uiteraard helpen bij het indienen van een claim bij jouw tegenpartij!

TIP! Noteer bijvoorbeeld ook kentekens van auto's die betrokken waren of die het voorval hebben kunnen zien. Misschien dat de bestuurders of inzittenden van die auto(‘s) later als getuige benaderd kunnen worden. Ook uw eigen passagiers en familieleden, kunnen als getuige worden genoemd.

Beide partijen vullen hun eigen helft van het schadeformulier in. Deze vraag op het aanrijdingsformulier zijn voor beide partijen hetzelfde. Bij deze vraag moet je alle gegevens invullen van degene die de verzekering afgesloten heeft, wat de eigenaar van de auto is en wie dus de verzekeringnemer is. Hier moet je dus NIET de (regelmatig) bestuurder invullen. Dit kan dus ook een bedrijf zijn. Deze gegevens staan ook op de groene kaart onder '9. naam en adres van de verzekerde'. Zorg ervoor dat in ieder geval het telefoonnummer of e-mailadres duidelijk leesbaar en correct ingevuld zijn.

TIP! Vul deze gegevens thuis alvast op het aanrijdingsformulier in, zodat je dit niet meer hoeft te doen als er onverhoopt een schade is. Dit scheelt weer tijd, schrijfwerk en zoekwerk.

Beide partijen vullen hun eigen helft van het schadeformulier in. Deze vraag op het aanrijdingsformulier zijn voor beide partijen hetzelfde. Onder motorrijtuig moet je dus het merk en type van de auto, het kenteken en het land van registratie invullen. Als er een aanhangwagen aan de (bestel)auto was gekoppeld dan moet je de gegevens van de aanhangwagen ook invullen.

TIP! Controleer van de tegenpartij altijd of in ieder geval het kenteken goed is ingevuld.

TIP! Vul deze gegevens thuis alvast op het aanrijdingsformulier in, zodat je dit niet meer hoeft te doen als er onverhoopt een schade is. Dit scheelt weer tijd, schrijfwerk en zoekwerk.

Beide partijen vullen hun eigen helft van het schadeformulier in. Deze vraag op het aanrijdingsformulier zijn voor beide partijen hetzelfde.

De gegevens van de verzekeringsmaatschappij staan op de groene kaart. Op de groene kaart staan alle gegevens over de verzekeraar en het polisnummer.

Als uw tegenpartij geen verzekeringsgegevens bij zich heeft, hoeft dat geen probleem te betekenen. De gegevens kunnen aan de hand van het kenteken worden opgevraagd.

Als je via Bestelautoverzekeringen.eu een bestelautoverzekering hebt afgesloten, dan kun je onder 'verzekeringsmaatschappij' de volgende gegevens invullen:

 • Naam: Voogd & Voogd Verzekeringen CV
 • Polisnummer: Zie groene kaart, laatste deel onder 4.
 • Groene kaart nr: Zie groene kaart onder 4, beginnend met NL201/5385/...
 • Vanaf: Zie groene kaart onder 3, vanaf
 • Tot en met: Zie groene kaart onder 3, tot

Als je via Autoverzekeringen.nl een autoverzekering hebt afgesloten, dan kun je onder 'agentschap' de volgende gegevens invullen:

 • Naam: AutoVerzekeringen.nl
 • Adres: Postbus 1244
 • Postcode: 3260 AE
 • Plaats: Oud-Beijerland
 • land: Nederland
 • Tel. of e-mail: service@autoverzekeringen.nl

TIP! Vul deze gegevens thuis alvast op het aanrijdingsformulier in, zodat je dit niet meer hoeft te doen als er onverhoopt een schade is. Dit scheelt weer tijd, schrijfwerk en zoekwerk.

Beide partijen vullen hun eigen helft van het schadeformulier in. Deze vraag op het aanrijdingsformulier zijn voor beide partijen hetzelfde.

Vul hier de contactgegevens in van diegene die op het moment van schade de bestuurder was. Stond je bestelauto geparkeerd, dan kun je hier ‘N.v.t.’ invullen.

Beide partijen vullen hun eigen helft van het schadeformulier in. Deze vraag op het aanrijdingsformulier zijn voor beide partijen hetzelfde.

Geef in de tekening op het aanrijdingsformulier duidelijk met een pijltje aan waar het voertuig het eerst werd geraakt. Probeer ook de richting van de pijl zo goed mogelijk in te tekenen. De plaats waar het voertuig het eerst geraakt werd kan namelijk iets zeggen over de wijze waarop de aanrijding is ontstaan en kan dus belangrijk zijn voor de afwikkeling van de schade. Als het gaat om schade aan een aanhanger, caravan of oplegger kunt u die er even bij tekenen.

Beide partijen vullen hun eigen helft van het schadeformulier in. Deze vraag op het aanrijdingsformulier zijn voor beide partijen hetzelfde.

Vul hier in welke zichtbare schade je bestelauto heeft. Je kunt bijvoorbeeld een 'deuk', 'kras' of 'wiel staat scheef' invullen.

Beide partijen vullen hun eigen helft van het schadeformulier in. Deze vraag op het aanrijdingsformulier zijn voor beide partijen hetzelfde.

Zet in dit middelste gedeelte van het aanrijdingsformulier een kruis (X) in ieder vakje dat van toepassing is.  Je kunt meerdere vakjes aankruisen. Er worden 17 situaties genoemd, maar wanneer de toedracht van het ongeval er niet bij staat moet je niet iets aankruisen dat er het meest op lijkt. Dan moet je niets aankruisen. Je kunt dan het best bij vraag 14 van het aanrijdingsformulier omschrijven wat de toedracht van uw ongeval is.

Vermeld altijd het aantal kruisjes dat je hebt gezet. Dan kan er na de scheiding van de formulieren (het loskoppelen van de voor en achterzijde van het aanrijdingsformulier) niets meer ongemerkt veranderd worden.

TIP! Als uw tegenpartij op het aanrijdingsformulier een toedracht vermeldt die volgens u niet overeenkomt met dat wat er gebeurd is, dan kunt u dat ook bij vraag 14 melden. Vertrouwt u de situatie niet, bel dan even de politie. Stem niet zomaar in met wat je tegenpartij wil noteren als je daar een andere mening over hebt. Meld bijzonderheden bij vraag 14.

De schets op het aanrijdingsformulier moet verduidelijken wat er is gebeurd. Teken daarom niet alleen de voertuigen die bij de aanrijding betrokken zijn geraakt maar laat ook het verloop van de weg zien (rechte weg, bocht, kruising en zijwegen).

Geef de rijrichting (looprichting) van de betrokkenen aan met een pijl, teken de belijning en verkeerstekens in op de weg en vermeldt de straatnamen als je meerdere wegen moet intekenen (bijvoorbeeld bij een kruising of splitsing).

TIP! Maak (met uw mobiele telefoon) foto’s van de situatie. Maak overzichtsfoto’s en let erop dat belangrijke details zoals verkeerstekens op het wegdek en verkeersborden op de foto’s zichtbaar zijn.

Beide partijen vullen hun eigen helft van het schadeformulier in. Deze vraag op het aanrijdingsformulier zijn voor beide partijen hetzelfde.

Hier kun je alle relevante opmerkingen kwijt, zoals andere betrokken motorrijtuigen, bijzondere toelichtingen, maar ook als je het niet eens bent met de tegenpartij.

Wanneer je beide het schadeformulier volledig hebt ingevuld, moet je hier je handtekening zetten voor de gegevens die je zojuist hebt ingevuld. Wanneer de politie erbij betrokken is geweest, is het mogelijk om in plaats van de handtekeningen van beide partijen hier een stempel van de politie te plaatsen. Wanneer je het niet eens bent met de tegenpartij of er zou volgens jou iets anders gebeurd zijn zet dan geen handtekening! Geef dan alleen je verzekeringsgegevens af, je contactgegevens en vul dan zelf nog een schadeformulier in.

Extra uitleg bij de laatste vragen van het aanrijdingsformulier (de achterzijde)

Beide partijen krijgen 1 blad van het aanrijdingsformulier. De achterkant van het aanrijdingsformulier moet je ook zo compleet mogelijk invullen, maar dat mag je rustig thuis doen.

Deze hoef je niet in te vullen.

Dit is de naam van de op wiens naam de autoverzekering is afgesloten.

Vul de gegevens van de bestuurder op het moment van het ongeval of de aanrijding in. Vul op het aanrijdingsformulier ook in of de bestuurder toestemming had om in de auto te rijden. Een dief had bijvoorbeeld geen toestemming. Als de bestuurder wel toestemming had, maar niet om met alcohol of iets dergelijks op te rijden, dan kun je dat ook hier vermelden.

Km stand: Vul hier je kilometerstand in.

Gebruik tijdens voorval: Zet een streep door hetgeen niet van toepassing is. bedrijf, beroep, vakantie, overig particulier gebruik

Is er sprake van: Zet een streep door hetgeen niet van toepassing is. Verhuur zonder chauffeur, taxi, goederenvervoer voor derden, lesrijden

Was aan het motorrijtuig een aanhanger/caravan/oplegger/zijspan gekoppeld?: Zet een streep door hetgeen niet van toepassing is. Ja of nee

Indien ongekentekend, was is hiervan het chassisnummer?: Noteer hier het chassisnummer van je aanhanger/caravan/oplegger/zijspan. Als deze geen eigen kenteken heeft en gekoppeld was aan je motorrijtuig op het moment van schade. Wanneer deze wel een eigen kenteken heeft, kun je hier ‘n.v.t.’ noteren.

Geschat schadebedrag: Vul hier het geschatte schadebedrag in. Dit kun je laten schatten door een schadehersteller. Voor geselecteerde of goedgekeurde herstellers ga je naar mijnschadehersteller.nl

Geschat door: Vul hier de gegevens van de schadehersteller of garage in die de schatting heeft gemaakt van je schade.

Naam en adres reparateur: Vul hier de naam en de adresgegevens in van de schadehersteller of garage in die je schade gaat herstellen of al hersteld heeft.

Telefoonnummer: Geef hier aan op welk telefoonnummer jouw schadehersteller of garage het beste bereikbaar is.

Wanneer gaat het motorrijtuig naar de reparateur: Noteer hier de datum waarop je auto naar de schadehersteller of garage gaat voor herstel of wanneer je de schade wilt laten maken.

TIP! Ga altijd naar mijnschadehersteller.nl om een geselecteerde schadehersteller te vinden.

Ja/Nee, Polisnummer: Streep 'ja' door als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt of streep 'nee' door als je er wel een hebt.

Maatschappij: Dit is Voogd & Voogd als je een rechtsbijstanddekking bij je bestelautoverzekering via BestelautoVerzekeringen.eu hebt of vul hier een andere verzekeraar in als je een rechtsbijstandsverzekering elders hebt afgesloten.

Zo ja, is er andere schade dan aan uw motorrijtuig? Streep hier 'Ja' of 'Nee' door

Zo ja, welke?: Geef hier aan welke andere schade je hebt aan andere objecten dan je bestelauto.

Ja/Nee, Polisnummer: Streep 'ja' door als je geen inzittendenverzekering hebt of streep 'nee' door als je er wel een hebt.

Maatschappij: Dit is Voogd & Voogd als je een inzittendenverzekering bij je autoverzekering via AutoVerzekeringen.nl hebt of vul hier een andere verzekeraar in als je een inzittendenverzekering elders hebt afgesloten.

Is er politie aanwezig geweest? Streep 'Ja' door als er geen Politie is geweest en streep 'nee' door als de politie wel aanwezig is geweest. Geef hier dan de locatie aan waar de politie geweest is.

Heeft de politie geholpen bij het invullen van het aanrijdingsformulier? Zet een streep door dat wat niet van toepassing is.

Maakt de politie nog een rapport op? Zet een streep doro hetgeen niet van toepassing is.

Geef hier aan of er slachtoffers zijn en vul de gegevens van deze personen in. Heeft iemand lichte klachten, noteer dit dan ook. De schadebehandelaar zal alles bekijken en eventueel contact opnemen met deze personen als dat nodig is. Heeft niemand klachten of is het eenzijdig ongeval? Dan kun je hier ‘n.v.t.’ invullen.

Vul hier zowel je eigen weggedrag aan als het weggedrag van je tegenpartij.

Met welke snelheid werd gereden?: Vul hier de snelheid in waarmee er werd gereden.

Binnen/buiten de bebouwde kom, Max. snelheid ter plaatse: Haal door wat niet van toepassing is en geef aan wat de maximum toegestane snelheid was op het moment van schade.

Werd gereden op een voorrangs-, verharde, onverharde weg of fietspad: Beschrijf het soort wegdek waarop gereden werd.

Rechts, links of midden op de weg?: Geef aan waar zowel jij als je eventuele tegenpartij zich op het wegdek bevonden op het moment van schade.

Uit hoeveel rijstroken bestaat deze weg?: Tel het aantal rijbanen en noteer ze hier!

Is er een ononderbroken streep?: Een ononderbroken streep is als één lange lijn over honderd(en) meters.

Breedte van de weg?: Je hoeft van ons niet met een centimeter het wegdek op te meten, weet je het niet? Neem dan 3 meter per rijbaan.

Werd tijdig richtingverandering aangegeven: Oftewel, heb jij je richtaanwijzer gebruikt? En de tegenpartij?

Was er sprake van drankgebruik of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden?: Geef hier aan of je onder invloed was van alcohol, drugs of medicijnen.

Werd valhelm/autogordel gedragen? Bestuurder ja/nee? Passagier ja/nee?: Haal door wat niet van toepassing is.

Werd verlichting gevoerd? Ja/nee? Stads-, dim-, gr. Licht?: Haal door wat niet van toepassing is.

Hoe was het uitzicht ter plaatse? Vrij/belemmerd?: Haal door wat niet van toepassing is. Kon je ver vooruit kijken of was je zicht beperkt door bijvoorbeeld regen of mist? Misschien kon je wel niets zien door een bocht of door planten/bomen.

Wegdek: droog/nat/sneeuw/hagel/ijzel?: Haal door wat niet van toepassing is.

Wie is naar uw mening aansprakelijk? Waarom meent u dat?: Schrijf hier in het kort op wie volgens jou aansprakelijk is voor de schade aan je bestelauto of de schade van de tegenpartij. Geef ook een korte onderbouwing waarom dat je dat vindt.

Beschikt u nog over een aanrijdingsformulier? Als je thuis nog een schadeformulier hebt liggen dan streep je 'nee' door. Als je geen aanrijdingsformulier meer hebt, dan kun je 'Ja' doorstrepen. Je ontvangt dan een nieuw schadeformulier.

TIP! Je kunt ook een aanrijdingsformulier downloaden via de onderstaande link of direct een nieuw aanrijdingsformulier aanvragen via het onderstaande formulier.

Datum: Vul hier de datum in waarop je de achterkant hebt ingevuld. Dit kan afwijken van de datum die je genoteerd hebt op de voorkant.

Handtekening verzekeringsnemer: De verzekeringnemer moet hier een handtekening zetten, dus NIET de regelmatig bestuurder of degene aan wie je de auto hebt uitgeleend. De handtekening staat voor dat je alles wat je hierboven (op de achterkant van schadeformulier) naar waarheid hebt ingevuld.

Veel gestelde vragen (FAQ) over het aanrijdingsformulier

Het maakt niet uit of je jouw gegevens onder 'voertuig A' of onder 'voertuig B' invult. Dat mag je zelf kiezen in overleg met de eventuele tegenpartij. Het is wel van groot belang dat je dan ook alles onder A of B invult, zodat dit niet door elkaar gaat lopen.

Ja, ook als er geen tegenpartij bij betrokken is, dan moet je het aanrijdingsformulier invullen en aan de verzekeraar toesturen. Je vult dan al je eigen gegevens bijvoorbeeld onder 'voertuig A' in en je laat de andere kolom gewoon leeg.

Aanrijdingsformulier opvragen

Klanten van AutoVerzekeringen.nl kunnen hieronder een aanrijdingsformulier voor je autoverzekering aanvragen

Benodigde gegevens