Spring naar hoofd-inhoud

Verhaalsrechtsbijstand aanvullende dekking autoverzekering

Juridische hulp als aanvullende dekking de autoverzekering

Met de aanvullende dekking op je autoverzekering voor verhaalsrechtsbijstand heb je recht op juridische hulp als je een schade hebt waar iemand anders aansprakelijk voor is. De schade de verhaald moet worden kan materiële schade aan je auto, bagage of kleding zijn. Het kan ook gaan om immateriële schade, oftewel letsel, door bijvoorbeeld een aanrijding.

Wat is verhaalsrechtsbijstand?

De aanvullende dekking voor verhaalsrechtsbijstand is een service die juridische ondersteuning bij het verhalen van een schade op een aansprakelijke derde biedt. De rechtsbijstand stelt de schuldige aansprakelijk voor je schade. Het voordeel is dan dat je niet zelf achter de tegenpartij aan hoeft te gaan en je professionele juridische hulp krijgt bij het verhalen van je schade. Dit kan zaakschade zijn, bijvoorbeeld aan je auto, of letselschade in geval van persoonlijk letsel. De verhaalsrechtsbijstand moet wel gerelateerd zijn aan de auto en de autoverzekering.

Bij welke situaties krijg ik juridische hulp van de verhaalsrechtsbijstand?

De verhaalsrechtsbijstand biedt juridhshe hulp in een groot aantal situaties. Uiteraard kan dit wel per verzekeraar verschillen. Helaas is het dus toch echt verstandig om een keer die saaie polisvoorwaarden door te lezen. Je krijgt meestal bijvoorbeeld juridische hulp voor :

 • als je de kosten van schade aan je auto of verwondingen bij iemand anders wilt terugvragen (verhalen);

Verzekeraars verhaalsrechtsbijstandsverzekering

De verzekeraars die wij voor de verhaals- en verkeersrechtsbijstandsverzekering aanbieden en vergelijken zijn :

 • Arag Rechtsbijstand

 • DAS Rechtsbijstand

Een voorbeeld

Stel je rijdt samen met je kind in de auto en een auto van links geeft geen voorrang. Je hebt hierdoor schade aan je auto en je voet komt knel te zitten, waardoor je ook letsel op loopt. Met de verhaalsrechtsbijstand heb je recht op juridische hulp bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het verhalen van de schade aan je auto en je letselschade.

Het verschil tussen verhaalsrechtsbijstand en verkeersrechtsbijstand

Naast de verhaalsbijstand is het ook mogelijk om een verkeersrechtsbijstandsverzekering als aanvullende dekking bij de autoverzekering af te sluiten. De verkeersrechtsbijstandsverzekering biedt een uitgebreidere dekking aan de gebruikelijke verhaalsrechtsbijstandsverzekering. Deze biedt ook dekking voor alles wat met verkeer te maken heeft, dus ook als voetganger of als fietser. Bereken de premie voor je autoverzekering, selecteer de gunstigste autoverzekering en selecteer in het volgende venster de aanvullende dekking voor verhaalsrechtsbijstandsverzekering.

De uitgebreidere verkeersrechtsbijstand biedt nog uitgebreidere juridhshe hulp in een groot aantal situaties :

 • als je de kosten van schade aan je auto of verwondingen bij iemand anders wilt terugvragen (verhalen);
 • als je auto, kentekenbewijs of rijbewijs in beslag is genomen;
 • als je voor de rechtbank moet verschijnen vanwege een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf;
 • als je een conflict hebt over het kopen of verkopen van je auto;
 • als je een conflict hebt over het onderhoud of de reparatie van je personenauto

Verschil verhaalsrechtsbijstand en de gratis verhaalservice

De verhaalsrechtsbijstand is een uitgebreidere rechtsbijstand dan de gratis verhaalservice. Deze aanvullende dekking bij je autoverzekering biedt ook dekking voor contractuele geschillen, gerechtelijke kosten en rechtsbijstand in het buitenland.

Veel gestelde vragen (FAQ) verhaalsrechtsbijstand

Als je een zakelijke rechtsbijstandsverzekering hebt én je hebt op deze verzekering een dekking voor verkeer en verkeerszaken, dan heb je deze aanvullende dekking niet meer nodig. Heb je een zakelijke rechtsbijstandsverzekering, maar is verkeer hier niet op gedekt, dan kun je de zakelijk rechtsbijstandsverzekering uitbreiden of de aanvullende verhaalsrechtsbijstandsverzekering bij e autoverzekering afsluiten.

Als je een particuliere rechtsbijstandsverzekering hebt, dan biedt deze dekking voor privé zaken. Als de auto en de autoverzekering op naam van het bedrijf staan, dan biedt de particuliere rechtsbijstandsverzekering geen dekking voor de zakelijk auto.

Meestal is de verhaalsrechtsbijstand geldig voor juridische hulp in Nederland en in Europa. In de polisvoorwaarden staat meestal duidelijk omschreven waar de dekking geldig is.

Een voorbeeld van a.s.r. verzekeringen (ZRM 18-01):

"Onder de landen en gebieden verstaan wij:

 • Nederland: het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden dat in West-Europa ligt. Dus niet de overzeese bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba;
 • Europa: de landen die tot het werelddeel Europa behoren, voor zover het grondgebied gelegen is in het werelddeel Europa;
 • de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee: landen waarvan het eigen grondgebied direct aan de Middellandse Zee grenst.
 • Europese Unie: alle landen die lid zijn van de Europese Unie en de volgende landen die grenzen aan de Europese Unie: Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino en Vaticaanstad."

Dat is meestal niet de verzekeraar van de autoverzekering, maar een ander onafhankelijk bedrijf zoals DAS of Arag. 

Nee, bijna alle verzekeraars bieden geen dekking als de auto is verhuurt. Een bekend voorbeeld is SnappCar. Vraag altijd vooraf toestemming aan je verzekeraar.

Nee, ook alles wat te maken heeft met het tegen betaling vervoeren van personnen is meestal uitgesloten. Een bekend voorbeeld is Uber.

Nee. Heeft het conflict te maken met invoerrechten, accijnzen, leges, of andere fiscale zaken? Dan krijgt u geen juridische hulp.

Jijzelf als verzekeringnemer, de bestuurder, de passagiers en eventueel de de nabestaanden.

Nee, als je zelf aansprakelijk wordt gesteld dan biedt de verhaalsrechtsbijstand geen hulp.

De kosten voor een advocaat, de rechtbank en ook de kosten van deskundigen en getuigen worden vergoed.

De verkeersrechtsbijstand staat ook wel bekend als:

 • Verkeersbijstand
 • Verkeersrechtsbijstandverzekering
 • Motorrijtuigenrechtsbijstand
 • Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering
 • Rechtsbijstand motorrijtuigen
 • Verkeersdekking

Verhaalsrechtsbijstand bij de autoverzekering staat ook wel bekend als:

 • Verhaalsbijstand
 • Verhaalsrechtsbijstand
 • Verhaalsrechtsbijstandverzekering
 • Verhaalservice verkeer
 • Verhaalsdekking

Dat is wel verstandig. In dit geval kun je ook overwegen om een aparte rechtsbijstandsverzekering met verkeersdekking af te sluiten, zodat alle auto's en andere motorrijtuigen dan allemaal in één keer verzekerd zijn. Bovendien is de dekking op een aparte rechtsbijstandsverzekering vaak veel uitgebreider.