14 dagen bedenktijd voor je autoverzekering

Om de autoverzekering kosteloos per ingangsdatum te annuleren

Na het afsluiten van een autoverzekering heb je nog 14 dagen de tijd om de aangevraagde verzekering met terugwerkende kracht te annuleren. Dit heet de polisbedenktijd. Als je de autoverzekering annuleert dan hoef je geen premie en geen kosten te betalen. De autovezekering annuleren kan dus kosteloos.

Via AutoVerzekeringen.nl kun je de goedkoopste en gunstigste autoverzekeringen vergelijken en online afsluiten. Als je toch niet tevreden bent met een verzekering die je hebt afgesloten, dan heb je het recht om de verzekering binnen 14 dagen na ontvangst van de polis met terugwerkende kracht per ingangsdatum te annuleren. Kijk altijd in de polisvoorwaarden voor de exacte regeling voor bedenktijd.

 

Zonder opgaaf van reden je verzekering annuleren

De periode van 14 dagen bedenktijd heet de "polis bedenktijd". Binnen deze termijn kun je de autoverzekering zonder opgaaf van reden beëindigen. Je hoeft dan geen premie of kosten te betalen. De verzekering wordt dan als niet afgesloten beschouwd. Het annuleren van je auto verzekering kun je via de PolisMap aan ons door te geven.

 

Met terugwerkende kracht per ingangsdatum

Als je je bedenkt en de verzekering wilt annuleren gebeurd dit altijd met terugwerkende kracht per ingangsdatum. Ook ontvang je de eventueel betaalde premie voor je personenautoverzekering na annulering terug.

 

Sluit altijd eerst een nieuwe verzekering af

Het zal moeilijk worden om een andere verzekering met een ingangsdatum in het verleden af te sluiten. Zeker als je na de ingangsdatum van de verzekering een schade hebt gehad is het niet verstandig om de verzekering te annuleren. Sluit altijd eerst een nieuwe autoverzekering af voordat je de andere verzekering met terugwerkende kracht per ingangsdatum laat beëindigen.

 

Let op! als je tijdens de bedenktijd schade hebt gehad

Als u de verzekering met terugwerkende kracht per ingangsdatum op basis van de bedenktijd beëindigd wordt dan wordt ook een eventuele schadevergoeding op de verzekering met terugwerkende kracht terug gedraaid. Als je schade hebt gehad is het meestal verstandig om de verzekering niet in de bedenktijd op te zeggen.

 

Beëindiging van de verzekering ná de 14 dagen bedenktijd

Als je de verzekering na de 14 dagen polis bedenktijd wilt beëindigen, dan loopt de verzekering tot minimaal het einde van de afgesproken looptijd van meestal 1 jaar. Meestal is de minimale looptijd dus één jaar. Na dit eerste jaar is de autoverzekering dagelijks opzegbaar en vaak met een opzegtermijn van één maand. Bij een aantal verzekeraars is het mogelijk om de autovanverzekering dagelijks direct op te zeggen. In geval van verkoop van hetgeen je verzekerd hebt, bijvoorbeeld een caravan, auto, motor of woonhuis, is de verzekering per verkoopdatum te beëindigen.